Kantavimo kontrolė

  • 0

 Kantavimo kontorlė yra neatsiejama nuo slidžių galų praslydimo kontrolės, dėl to šios pamokėlės labai gerai papildo viena kitą. Ši technika taip pat naudojama stačiuose šlaituose, kur neišeina čiuožti "Carvingu".


 

Būtini faktoriai šiai technikai įsisavinti ir atlikti:

  • vidutinio arba didelio statumo šlaitas
  • vienodas abiejų kojų darbas - pasvyrimas į šlaitą
  • geros būklės trasa
  • aštrūs slidžių kantai

Kiekvienas posūkis prasideda dar nesibaigus prieš tai buvusiam. Tai reiškia atlikdami posūkį į vieną pusę, jūs duodate impulsą-pradžią vėliau atliekamam posūkiui. Dėl to akcentas posūkio pabaigoje yra praslydimas ir užkantavimas. Stačiuose šlaituose tai padaryti yra ganėtinai sudėtinga, dėl to turte kantuoti abiem slidėm vienodai. Daugelis slidininkų iš įpratimo ir iš seniau įgytos technikos čiuožti labai siaurai laikant slides kantuoja tik apatine slide, o viršutinę laiko nuožulniau šlaitu. To pasekmė nekontroliuojamas ir ilgas slydimas skersomis slidėmis šlaitu žemyn, darant retus posūkius. Taip yra dėl to, kad prasidėjęs posūkis neturi akcento pabaigoje - slidžių užkantavimo į šlaitą abiem kantais.

Warren Smith pamokos:


 

Filmuke matyti, kaip teisingai reikia treniruotis kantuoti abiem slidėm. Pradžioje bandykite ant lėkštesnių šlaitų, kai apsiprasite, pereikite prie statesnių. Būtinai atkreipkite dėmesį į vienodą abiejų slidžių pasvyrimą. Suteikite pratimui vis daugiau dinamikos. Tai pasiekti padės įsivaizduojamas sulenktų kojų kreipimas į kalno viršų, o viršutinės kūno dalies pasukimas šlaitu žemyn. Reikia gana stipriai persisukti per liemenį. Šis pratimas padės sumažinti ir vairavimą pečiais, kas yra labai dažnai slidininkų klaida.


blog comments powered by Disqus